Terapia Polarity

Terapia Polarity jest kolejną naturalną metodą, którą polecam i praktykuję w celu uzyskania pozytywnych efektów zdrowotnych.

Polega na zastosowaniu odpowiednich technik manipulacji i ucisku na całym ciele bez konieczności zdejmowania ubrania w celu pozbycia się nieprawidłowości i blokad znajdujących się w rożnych miejscach ciała i zrównoważenia energii życiowej. Delikatność dotyku powoduje, że zabieg jest głęboko relaksujący, co sprzyja samoregulacji i regeneracji organizmu. U podstaw tej metody leży założenie, że prawa rządzące Wszechświatem są jedne i te same dla wszystkiego co w nim istnieje, również dla człowieka. Takim prawem jest prawo biegunowości (polarności) w ruchu energii, określające, że energia płynie w kierunku od obszaru pozytywnego (+) - górna część ciała, poprzez neutralny (0) - przepona, do negatywnego (-) - dolna część ciała. Oznacza to, że przepływ energii życiowej w ciele, w komórkach i tkankach jest przyporządkowany naturalnym prawom energii Wszechświata. Energia ta ma swoje źródło i pole, w którym odbywa się ten ruch zgodnie z prawami pulsacji i biegunowości, tworząc wzorzec bezprzewodowej anatomii człowieka. Nierównowaga w przepływie energii poprzez części naszego ciała ma swoje odbicie w zależnościach powięzi, mięśni i organów ciała (tworząc strukturę mięśniowo-szkieletową). Terapeuta, stosując odpowiednie techniki terapeutyczne, dopasowane indywidualnie do potrzeb każdego klienta, umożliwi rozluźnienie blokad i usprawni przepływ energii we wzorcu. Powoduje to ogólną poprawę zdrowia.

Terapia Polarity daje podstawy do studiowania i stosowania Terapii Czaszkowo-Krzyżowej (TCK).

Oto niektóre problemy zdrowotne, w których terapia Polarity może być pomocna:

  • Stres i wyczerpanie oraz wiążące się z tym problemy psychosomatyczne,
  • Bóle głowy i migreny,
  • Stany zapalne nerwów, nerwobóle,
  • Problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym,
  • Problemy z trawieniem,
  • Obniżona odporność,
  • Problemy hormonalne,
  • Przygotowanie do ciąży i zabiegów chirurgicznych oraz przywracanie równowagi po wykonanych już zabiegach.