Terapia Czaszkowo-Krzyżowa

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa (Craniosacral)

Polega na bardzo delikatnej manipulacji i ucisku na całym ciele, w celu rozluźnienia struktur łącznotkankowych, w których napięcie powoduje wiele dysfunkcji zdrowotnych.

Podczas terapii nie ma potrzeby zdejmowania ubrania. Czułe ręce terapeuty rozpoznają nieprawidławości i blokady usytuowane w rożnych miejscach ciała np.: w stawach, mięśniach, w szkielecie, w organach wewnętrznych czy w powięziach. Terapeuta, za pomocą odpowiednich układów terapeutycznych, doprowadzi organizm pacjenta do głębokiej relaksacji układu nerwowego i systemu powięziowego, wywołując w ten sposób szereg reakcji samoregulujących.

Metoda ta wykorzystuje fakt, że kości czaszki poruszają się względem siebie nawet po zakończeniu wzrostu i że ruch ten spełnia bardzo ważną fizjologiczną rolę. Napięcie tworzące się (niezależne od naszej woli) między oponą twardą, wyściełającą jamy czaszki i otaczającą rdzeń kręgowy, a kością krzyżową, powiązane jest również z ruchem przyległych tkanek zespolonych z kośćmi, z systemem membran czaszkowych i z pulsującym ruchem płynu mózgowo-rdzeniowego obmywającego jej przestrzenie. Oznacza to, że istnieje struktura tkanek i płynów wewnątrz ciała, która wyraża niezależny rytmiczny ruch, nazwany przez dr W. Sutherlanda "Oddechem Życia". Ten subtelny ruch jest źródłem wszystkich pozostałych. Potwierdzenie na to otrzymamy, śledząc rozwój zarodkowy (teoria embriologii). Mówi on, że system czaszkowo-krzyżowy tworzy się jako pierwszy, tuż po zapłodnieniu komórki, a płyn mózgowo-rdzeniowy jest pierwszym płynem ustrojowym. Stąd inne rytmy, takie ja bicie serca, oddychanie płucne, mimo, że są niezbędne do zachowania życia, to uznawane są za ruchy wtórne. Bez Oddechu Życia, uznawanego za pierwotny system oddychania, obecność innych rytmów nie byłaby możliwa. Oddech życia nie podlega kontroli układu mięśniowego, a jego cykliczne ruchy składają się z dwóch faz: wdechu i wydechu. Ruchy te przejawiają się we wszystkich częściach ciała i dlatego mogą być odczuwane przez wrażliwe ręce terapeuty, który delikatnie przywraca pierwotne oddychanie w miejscach zablokowanych.

Oto niektóre problemy, w których terapia Czaszkowo-Krzyżowa może być pomocna:

 • stres i wyczerpanie oraz wiążące się z tym problemy psychosomatyczne,
 • bóle głowy i migreny,
 • stany zapale i porażenia nerwów czaszkowych, nerwobóle,
 • problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym,
 • problemy hormonalne,
 • przygotowanie do ciąży, porodu oraz praca z kobietą po porodzie (depresja porodowa, cesarskie cięcie),
 • stany pourazowe: złamania, zwichnięcia,
 • stany pooperacyjne,
 • problemy z trawieniem,
 • obniżona odporność,
 • problemy z uczeniem i koncentracją.

Wszystkim zapewniam indywidualne podejście do problemu.

Zapraszam